Posttur

Turens sträckning varierar beroende på säsong och tar mellan 1,5 – 3h. Post går till alla de öar med fast befolkning vilket för närvarande är Kättilö, Barösund, Fångö västra & Fångö Bodalen, Morsholmen, Kråkmarö, Nötholmen(väderstation Harstena), Harstena hamn(stopp sommartid ca 30-45min), Gräsmarö, Håskö, Stora Munkholmen, Bondekrok och åter till Fyrudden.

Båten avgår från Fyruddens hamn måndag, onsdag & fredag ca 10.30.

Vidare info och bokningar fås per telefon.

Gryts skärgård