Fångö Taxibåtar

Priser


Grundpris

Kättilö, Fångö, Kråkmarö, Bondekrok
600 SEK
Håskö, Armnö
Häradskär
700 SEK
800  SEK
Harstena, Gräsmarö, St.Ålö, Bokö
Charter och personaltransporter
1200 SEK
Pris per timme   
Pris per sjömil                                                                                
980 SEK
62 kr

För övriga gruppriser och godstransporter kontakta oss

Pris per person/från 5 personer

Kättilö, Fångö, Kråkmarö, Bondekrok
150 SEK
Håskö, Armnö, Häradskär
175 SEK
Harstena, Gräsmarö, St.Ålö. Bokö
250 SEK

Pris per person/Postturen

Halva priset för barn upp till 12 år


                                          
350 SEK