Fångö Taxibåtar

Priser


Grundpris

Kättilö, Fångö, Kråkmarö, Bondekrok
600 SEK
Håskö, Armnö
Häradskär
700 SEK
800  SEK
Harstena, Gräsmarö, St.Ålö, Bokö
1200 SEK
Charter, personaltransporter,  pris per timme + 58 kr/nm                                             
980 SEK
För övriga gruppriser och godstransporter kontakta oss

Pris per person/från 5 personer

Kättilö, Fångö, Kråkmarö, Bondekrok
150 SEK
Håskö, Armnö, Häradskär
175 SEK
Harstena, Gräsmarö, St.Ålö. Bokö
200 SEK

Pris per person/Postturen

Halva priset för barn upp till 12 år


                                          
350 SEK